Loading

Багатство – сигналізатор того, що людина може вважати себе краще представників нижчого і середнього класів. До такого висновку прийшли дослідники Університету Вірджинії в США. Фахівці визначили, що приналежність до вищого соціального класу суспільства сама по собі змушує людей думати про себе як про талановитіших і перспективних індивідуума. Вчені розглядають таке зарозумілість як перебільшене, проте в ньому міститься і цілком реальний практичний ефект, який виправдовує подібні судження.

формат дослідження

Експеримент був організований у вигляді декількох етапів, в рамках проходження яких учасники відповідали на когнітивні питання і давали тестові оцінки. Спочатку був зафіксований соціальний статус кожного учасника. Враховувалися такі характеристики, як рівень доходу, сфера діяльності і освіту. В процесі базового етапу вивчалися дані 150 тис. Мексиканських підприємців, які працювали в сфері малого бізнесу і зверталися за кредитами.

Один з пунктів опитування якраз полягав у визначенні кредитоспроможності людей. Потім учасникам було запропоновано пройти опитування з оцінками за шкалою від 1 до 100. Наступні етапи дослідження орієнтувалися на оцінку компетентності вже з урахуванням знання відповідей на основні питання, що дозволяють ідентифікувати випробовуваних як представників того чи іншого соціально класу.

Результати дослідження

У процесі дослідження було виявлено, що більш багаті, успішні й освічені учасники відчувають себе впевненіше і компетентніше. Причому це стосувалося навіть тих людей, які ще не встигли своїми руками домогтися істотних результатів у професійній діяльності. Вони керувалися виключно своїм статусом, вважаючи, що така приналежність їх ставить вище, ніж представників нижчих верств.

Примітно, що в рамках експериментів, пов’язаних з перевіркою компетентності, з’ясувалося, що твердження учасників з вищої соціальної групи частково виправдалися. При цьому фахівці вважають це підтвердження умовним, оскільки воно базувалося лише на більш високому ступені самовпевненості і переконливості багатих і освічених людей.

фактор виховання

Серед причин, за якими більш заможні учасники вважають себе кращими за інших, вчені виділяють і вплив отриманого виховання. Адже саме в соціальному середовищі, де розвивався людина, формуються її життєві погляди і самосприйняття.

Як наголошується, в середніх і нижчих класах люди більш соціалізовані і в меншій мірі схильні виділяти себе з громадської групи в принципі. До того ж додається і чинник отримання менш якісної бази знань. У робочих класах, як з’ясували фахівці, домінує також ідея побудови соціальної ієрархії, в рамках якої працівники вчаться визнання свого місця без претензій на кар’єрне зростання.

Секрет успіху

Представники вищого соціального класу виховуються зовсім за іншими правилами, що найчастіше і стає запорукою їх успішності в майбутньому. Навіть крім спочатку існуючої матеріальної основи і високого статусу своїх батьків забезпечені люди мають важливі особистісні характеристики, які формуються саме в процесі виховання. Це стосується заохочення індивідуалізму, лідерських якостей і впевненості в собі. Такий набір особистісних властивостей учасників з вищого класу визначає і їх ставлення до себе, і успіхи в діловій сфері.

Незважаючи на цілком об’єктивні чинники, на підставі яких багаті та освічені люди ставлять себе в суспільстві вище інших, фахівці вважають таке позиціонування спотвореним. Приклад спотворення уявлень про себе в даному випадку підтверджує той же експеримент в рамках співбесіди, де перевірялася компетентність учасників. Позитивний результат фіксував впевненість, однак цього недостатньо для чіткого визначення ступеня об’єктивності. Крім того, в інших дослідженнях вчені випробовували і труднощі в самому визначенні багатої людини.

Як з’ясувалося, багато людей із середнього класу в умовно прикордонної соціального прошарку також сприймають себе представниками вищого класу і цілком заможними громадянами.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top